Make your own free website on Tripod.com

BIBLE 2000 PROGRAM
14 Free Bibles
Programs and Functions
Read Bibles on your computer
Search in the Bible
Study the Bible
Prepare your Sermons
Print from the Bible
Use Bible Notepad /Dictionary
Calender and Calculator
Bible Stereo with 20 Christian

songs
Added for free
Bible Programs

BIBLE 2000 BYBEL

MAKES IT EASY
MAAK DIT MAKLIK

BYBEL2000 PROGRAM
14 Gratis Bybels
Programme en Funksies
Lees Bybels op u Komper
Soek in die Bybel
Doen u Bybel studies
Berei u Preke voor
Druk vanuit die Bybel
Gebruik die Notaboek

Woordeboeke - Sakrekenaar
of Kalender
Bybel stereo met 20 Christelike Liedere

Gratis bygevoeg
Bybel Programme

How long are you going to wait - before it is to late / Hoe lank gaan u wag - voordat dit te laat is
Dear Friend,
There definitely is another world in our Universe, Not only Earth but the "ComputerWorld" as well. There is a fine representation of God's Word on Earth but in the Computer World ,specialy the Internet with it's Pornographic domination there is nearly no representation of GOD and HIS WORD.So my dear Friend It is our duty to Fight that emptiness. And what Better Weapon than the BIBLE.So let us MAN our own or our Friends and neighbours computers by Placing
BIBLES in it

Geagte vriend,
Daar is defenetief nog 'n ander wereld in ons heelal, nie net die aarde nie maar die "Komper Wereld" ook. Daar is genoegsame verteenwoordigheid van God en SY WOORD op aarde, maar in die Komper Wereld met sy Internet en haar Pornografiese dominasie is daar so te se geen verteenwoordigheid van God of Sy Woord nie.Daarom my Vriend is dit my en jou plig om wapens op te neem, en watter wapen is beter as die Bybel. Dus laat ons, ons vriende en bure se Kompers beman deur Bybels daarop/in te plaas

.............Do not break this chain ......PASS THIS EMAIL ON TO SOMEONE. . . . . . . moet nie hierdie ketting breek nie.......STUUR HIERDIE EPOS VIR IEMAND

HOW TO ORDER THE BIBLES
AND PROGRAMS
PHONE..(ZA - SA  27 ) 073 1981 114
EMAIL aider@mweb.co.za

DISTRIBUTED BY / VERSPREI DEUR
COMPUCARE SOFTWARE
PHONE / BEL (ZA - SA  27 ) O73 1981 114 

HOE OM DIE BYBEL EN
PROGRAMME TE BESTEL
BEL..(ZA - SA  27 ) 073 1981 114 .
.EPOS
aider@mweb.co.za
Total $ price R price
1 $ 14.00 R 120.00
2 - 10 $ 12.00 R 99.00
11 and more $ 10.00 R 89.00

COPYRIGHT - AIDER SOFTWARE
KOPIEREG - AIDER SAGTEWARE

To download from internet or email - contact
27 73 1981 114
Om af te laai vanaf die internet of epos kontak
Totaal $ prys R Prys
1 $ 14.00 R 120.00
2 - 10 $ 12.00 R 99.00
11 en meer $ 10.00 R 89.00